Living Room

“พื้นที่ห้องนั่งเล่น” สำหรับทุกคนที่อยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง พบปะผู้คนหลากหลายที่มีหัวใจเดียวกัน ในบรรยากาศแห่งความไว้ใจ จริงใจ แลกเปลี่ยนกันได้อย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นที่เปิดสำหรับทุกคน สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถ Pay as you like เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในพื้นที่มาดีได้

Meeting Room

ห้องประชุมกึ่งทางการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย

โต๊ะทำงานแบบส่วนตัวที่สามารถนั่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีใครรบกวน

IMG_7340

Private Office

ออฟฟิศขนาดเล็กถึงกลาง ในบรรยากาศดีๆของธรรมชาติและผู้คนที่เป็นกันเอง

Directory