มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก กับสุนทรพจน์ที่เชื่อมหัวใจคนทั้งโลกด้วยความเป็นมนุษย์

ทีม Ma:D ได้ฟังสนทรพจน์จากงานงานรับปริญญาของฮาร์วาร์ด แล้วรู้สึกประทับใจในประเด็นที่พี่มาร์คเลือกหยิบยกขึ้นมาพูดในวันนั้น จึงอยากสรุปประเด็นไว้ และแบ่งปันให้ทุกคนได้อ่าน <3
โดยบทความนี้ ไม่ใช่การแปลสุนทรพจน์ทั้งหมด ไม่ได้สรุปเรื่องราวที่พี่มาร์คเล่าทั้งหมด เพียงแต่เป็นการยกประเด็นสำคัญๆ ประกอบกับข้อความของพี่มาร์คบางส่วนนะค้า บางคำ อาจจะไม่แปลออกมาเป็นภาษาไทย เพราะอยากให้ความหมายคงเดิมไว้มากที่สุดค่า
1.
พี่มาร์คพูดเกี่ยวกับ PURPOSE แต่ไม่ได้มาพูดเรื่องการหามันให้เจอ แต่พูดไปถึงว่ามันเชื่อมโยงกับคนอื่นๆและโลกนี้ยังไง การมีของตัวเองไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งสำคัญคือการช่วยกันสร้างโลกที่ทุกคนมี SENSE of PURPOSE
I’m here to tell you finding your purpose isn’t enough. The challenge for our generation is creating a world where everyone has a sense of purpose
Purpose is that sense that we are part of something bigger than ourselves, that we are needed, that we have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness.
2.
แล้วพี่มาร์คก็บอกว่า มี 3 สิ่งที่ต้องทำถ้าจะสร้างโลกที่ทุกคนมี SENSE of PURPOSE
Today I want to talk about three ways to create a world where everyone has a sense of purpose: by taking on big meaningful projects together, by redefining equality so everyone has the freedom to pursue purpose, and by building community across the world.
2.1
สิ่งแรก คือการลงมือทำสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองและมีความหมาย ไม่มีใครรู้อะไรชัดๆตั้งแต่แรกทั้งนั้นแหละ มันจะชัดก็ตอนที่เราลงมือทำมันไปเรื่อยๆ และก็ให้เตรียมใจกับสิ่งที่คนจะมองเราไปต่างๆนานา สิ่งที่ใหญ่เหล่านี้จะทำได้จากการที่คนในสังคมมีบทบาทในการร่วมทำมันด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่ทำให้มันไปข้างหน้าได้ แต่เป็นการสร้าง PURPOSE
First, let’s take on big meaningful projects.
I know, you’re probably thinking: I don’t know how to build a dam, or get a million people involved in anything.
But let me tell you a secret: no one does when they begin. Ideas don’t come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started.
If I had to understand everything about connecting people before I began, I never would have started Facebook.
It’s good to be idealistic. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision will get called crazy, even if you end up right. Anyone working on a complex problem will get blamed for not fully understanding the challenge, even though it’s impossible to know everything upfront. Anyone taking initiative will get criticized for moving too fast, because there’s always someone who wants to slow you down.
It’s time for our generation-defining public works. How about stopping climate change before we destroy the planet and getting millions of people involved manufacturing and installing solar panels? How about curing all diseases and asking volunteers to track their health data and share their genomes? Today we spend 50x more treating people who are sick than we spend finding cures so people don’t get sick in the first place. That makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online, and personalizing education so everyone can learn?
These achievements are within our reach. Let’s do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let’s do big things, not only to create progress, but to create purpose.
2.2
สิ่งที่สอง คือการให้คำจำกัดความใหม่ของความเท่าเทียม ในการมีโอกาสและอิสระที่จะทำตาม PURPOSE นั้นให้สำเร็จ พี่มาร์คบอกว่าความเป็น “ผู้ประกอบการ” (ไม่ใช่เรื่องธุรกิจนะ) จะเกิดได้เมื่อมันง่ายที่จะทดลองไอเดียใหม่ๆจำนวนมาก ดังนั้นเรื่องของความพร้อม ความมั่นคงที่ไม่เท่าเทียมก็ทำร้ายใครๆหลายๆคน สังคมมักให้ความสำคัญในการให้รางวัลความสำเร็จ มากกว่าการอำนวยความสะดวกให้กับการทดลองสิ่งใหม่ พูดง่ายๆคือ ยุคเราควรจะ “PROMOTING EQUAL OPPORTUNITY”
The second is redefining equality to give everyone the freedom they need to pursue purpose.
Now, an entrepreneurial culture thrives when it’s easy to try lots of new ideas. Facebook wasn’t the first thing I built. I also built games, chat systems, study tools and music players. I’m not alone. JK Rowling got rejected 12 times before publishing Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail.
But today, we have a level of wealth inequality that hurts everyone. When you don’t have the freedom to take your idea and turn it into a historic enterprise, we all lose. Right now our society is way over-indexed on rewarding success and we don’t do nearly enough to make it easy for everyone to take lots of shots.
Every generation expands its definition of equality. Previous generations fought for the vote and civil rights. They had the New Deal and Great Society. Now it’s our time to define a new social contract for our generation.
We should have a society that measures progress not just by economic metrics like GDP, but by how many of us have a role we find meaningful. We should explore ideas like universal basic income to give everyone a cushion to try new things. We’re going to change jobs many times, so we need affordable childcare to get to work and healthcare that aren’t tied to one company. We’re all going to make mistakes, so we need a society that focuses less on locking us up or stigmatizing us. And as technology keeps changing, we need to focus more on continuous education throughout our lives.
2.3
สิ่งที่สาม คือเรื่องที่ Ma:D ฟังแล้วมีกำลังใจและพลังเรามากๆ คือเรื่องของการสร้าง COMMUNITY สำหรับทุกคน ซึ่งทุกคนหมายถึง “ทุกคนในโลก” หลายอย่างที่เป็นความท้าทายในยุคเราไม่สามารถตอบได้ด้วยกลไกของการรวมกันเป็นเมืองหรือประเทศ เท่านั้น
การสร้าง COMMUNITY ควรเริ่มจากในพื้นที่ที่เราอยู่ เพื่อสร้างให้คนในพื้นที่ได้มี SENSE of PURPOSE และมีความมั่นคงกับสิ่งรอบๆกายก่อน ผู้คนจะรู้สึกมีความหมาย เมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง โดยที่ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยว และทำให้เรากล้าจะขยายสิ่งที่เราทำออกไปอีก “Change starts local. Even global changes start small”
Purpose doesn’t only come from work. The third way we can create a sense of purpose for everyone is by building community. And when our generation says “everyone”, we mean everyone in the world.
We get that our greatest opportunities are now global — we can be the generation that ends poverty, that ends disease. We get that our greatest challenges need global responses too — no country can fight climate change alone or prevent pandemics. Progress now requires coming together not just as cities or nations, but also as a global community.
This is the struggle of our time. The forces of freedom, openness and global community against the forces of authoritarianism, isolationism and nationalism. Forces for the flow of knowledge, trade and immigration against those who would slow them down. This is not a battle of nations, it’s a battle of ideas. There are people in every country for global connection and good people against it.
This isn’t going to be decided at the UN either. It’s going to happen at the local level, when enough of us feel a sense of purpose and stability in our own lives that we can open up and start caring about everyone. The best way to do that is to start building local communities right now.
We all get meaning from our communities. Whether our communities are houses or sports teams, churches or music groups, they give us that sense we are part of something bigger, that we are not alone; they give us the strength to expand our horizons.
Change starts local. Even global changes start small — with people like us. In our generation, the struggle of whether we connect more, whether we achieve our biggest opportunities, comes down to this — your ability to build communities and create a world where every single person has a sense of purpose.
และพี่มาร์คปิดท้ายด้วยข้อความที่มีพลัง และให้พลังกับทุกๆคน :)
Before you walk out those gates one last time, as we sit in front of Memorial Church, I am reminded of a prayer, Mi Shebeirach, that I say whenever I face a challenge, that I sing to my daughter thinking about her future when I tuck her into bed. It goes:
“May the source of strength, who blessed the ones before us, help us *find the courage* to make our lives a blessing.”
I hope you find the courage to make your life a blessing.
ขอบคุณพี่มาร์ค ที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งโลกจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือสุนทรพจน์นี้ เราอาจไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทันทีที่เรามี PURPOSE หรือ เริ่มสร้างการเชื่อมโยงบางอย่าง หรือเริ่มสร้าง COMMUNITY แต่เราเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เชื่อมโยง และขยายออกไปร่วมกันกับผู้คนและสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้
ดูคลิปเต็มของพี่มาร์คได้ที่นี่ค่า <3
https://www.youtube.com/watch?v=BmYv8XGl-YU&feature=youtu.be

Comments

รับอีเมลข่าวสารจากมาดี

แบ่งปันเรื่องราวของคุณ